Karma

Channelingen

Meesters van het verre Oosten

Mandalas

Metamorfose therapie

Gezuiverd water

Tarot

Vitaminen en mineralen

Meditatie

Astrale wereld

Bereken je...

Ascentiegrid

Overziel

Inspirerende Filmpjes

Boekentips

Gerelateerd

linkbox

Het Hart


 • Door tijd en ruimte sla
  ik een brug
  tussen leven en licht.
  Daar waar de kracht ligt,
  en werkelijkheid is gezien.

  In het hart van mijn ziel
  is ook het hart van mijn geest,
  nu weer op de plek terug,
  waar het altijd is geweest.

Meditatie


 • Onder de takken
  van een oude wijze boom
  vind ik mijn rust
  in het centrum van mijzelf.

  Met prachtig uitzicht
  vanaf een hoge berg,
  ontwaak ik,
  uit een verhelderende droom
  en vind ik mijn geluk terug.

Waarheid


 • Stilte in mijzelf verenigd,
  met de schepper die ik ben.
  Doordrongen van de Eenheid en de bron
  waarin liefde is vereeuwigd.
  De waarheid die ik ken...
  en zij kent mij
  vanuit het centrum vanwaar het allemaal begon.

Stilte


 • Weinig woorden,
  in liefde geschreven,
  veel mysteries verweven
  in mijn leven.

  Ik ben dankbaar in stilte,
  en in de stilte van mijn hart,
  huist mijn ware gezicht,
  en vind ik opnieuw
  mijn eigen kracht.

Juweel der Herinnering


 • Een reis naar verre oorden, naar piramides en kastelen,
  leidt ons naar innerlijke edelstenen.
  De juwelen brengen ons bij elkaar en we worden ons ons aarde-leven gewaar.
  Niet langer zoekend in de woestijn kan ik nu in vreugde op aarde zijn
  en zullen wij opnieuw samen komen.

Afbeelding 1

 • Copyright: Witte Maan


EEN REIS IN ZIELENLAND
Wat is het en hoe maak je die?


In november 2009 werd ik benaderd door twee mensen die ik ken via een spiritueel internet forum met informatie over hun belevenissen op spiritueel gebied. Dit betrof niet zomaar enkele spirituele belevenissen, maar belevenissen met veel meer diepgang dan ik eerder heb meegemaakt, waarbij blijkbaar de ziel in tegenstelling tot de geest haar eigen weg leek te gaan. Omdat hun verhalen mij erg aanspraken, ben ik dit toen ook gaan proberen, met anderen met mij. Al snel vormden we een zeer hechte groep van 6 personen die regelmatig afspraken om via berichtjes op de computer met zijn allen of een gedeelte van onze groep ervan te gaan reizen in zielenland zoals het al snel werd genoemd. Momenteel zijn we uitgegroeid tot een groep van 8 personen uit diverse leeftijdscategorien. Soms kreeg iemand van ons persoonlijk een belangrijk bericht door op een ander tijdstip, wat dan naderhand onderling werd besproken. Iedereen leek al snel zijn eigen bijdrage te gaan leveren in het geheel, op zijn eigen tijd en op zijn eigen manier. Nadat we allen onze scepticisme grotendeels opzij hadden gezet, en er meer reizen gingen plaatsvinden werd ons steeds meer duidelijk over het reilen en zeilen binnen deze andere, maar nog steeds vreemde dimensie , wat het leek te zijn. Voor mijn gevoel vinden de beelden, de belevenissen en de reizen in deze dimensie plaats op het grens waarbij het diepbewuste een raakvlak maakte met het bewuste deel van de geest. Om een zielenreis te maken, moet je dan ook diep, heel diep naar binnengaan . Energetisch gezien in de buurt van je zonnevlecht, in het midden van hele energetisch veld van de mens. Je richt je blik, je gedachten dus naar binnen, in plaats van naar de buitenwereld, en je vraagt je af waar ben ik. De eerste keer heeft het me best wel moeite gekost, maar nadat dit was gelukt, leek de weg vrij om redelijk eenvoudig in en uit te stappen met de nodige concentratie, dat wel. Vervolgens is het nodig om je gedachten en je geest die ook alsmaar beelden en ideen creert stil te laten zijn, en enkel te luisteren naar wat je ziel doet, aangereikt krijgt, of moet doen binnen deze wonderbaarlijke wereld. Gelukkig handelt de ziel in dit gebied volkomen harmonieus, en doet zij automatisch wat zij zou moeten doen. De handelingen die gebeuren zijn dan ook vrijwel niet te sturen, maar naarmate de koppeling tussen de gedachten van de geest en de ziel sterker wordt, gaat dit wel beter.

Tijdens onze reizen in zielenland zijn er wonderbaarlijke dingen gebeurt. Er worden voorwerpen gevonden, voorwerpen gemaakt, er wordt gereisd te voet, te paard, met een koets, en sommige zielen zijn dusdanig ver gevorderd dat zij (tijdelijk) vliegen kunnen met engelenvleugels. Vaak worden geschenken ontvangen. Ook worden voorwerpen geruild van de een naar de ander zoals bloemen, gouden bollen en zwaarden. Soms zijn de voorwerpen van hout, van fluweel, van metaal, en vaak van zilver of goud. Kleding verandert vaak, alhoewel men per ziel meestal wel een standaard outfit heeft. Mantels worden het meest gedragen en soms harnassen, jurken, of andere vooral mooie kleding. De reizen spelen zich af in de buitenlucht, meestal vlak bij een middeleeuwse stad, maar soms ook in grotten, in bloementuinen of in zalen van een kasteel.

Iedere ziel is een element; aarde, water, lucht of vuur. Er zijn meerdere mensen die deze energetische element kleur kunnen zien die waarschijnlijk het hele leven gelijk blijft, en niet veel te maken heeft met de kleur van de aura. Voor diegenen die in zielenland reizen is deze element kleur meestal wel te zien. Naar gelang het element waartoe men behoort, kan men bepaalde dingen wel of niet. Zo kan een vuurziel in tegenstelling tot een ziel van de andere elementen vuur spugen, mocht het nodig zijn. Een waterziel heeft meestal water in de omgeving nodig om zich goed te kunnen voelen, maar kan vaak na oefening ook zelf water maken. Luchtzielen, zijn sneller in het ontwikkelen van vleugels, en kunnen bijvoorbeeld luchtvogels maken of een tornado.

Daarnaast heeft iedereen van ons een eigen naam ontvangen in Zielenland. Deze hebben we niet zelf verzonnen, maar heeft een van ons doorgekregen tijdens onze reizen. Ook worden er soms spreuken of gedichten geschreven, die ons verder op weg helpen.

Om een voorbeeld te geven van hoe het eruitziet en wat gebeurt er in zielenland refereer ik naar afbeelding 1 hierboven waarbij wij als groep onderweg waren naar een stad:

"Zij liepen gezamenlijk door het gras in de richting van de stad. Zij droegen hun mantels met trots en bewogen zich snel voort. De maan, die het kleinst van het stel was, had meer moeite met het landschap. Al met al was de groep bontgekleurd, maar was hun zilveren en gouden status duidelijk zichtbaar. Er waren twijfels over hen, maar zij bewezen zichzelf al snel als een onmisbaar schakel in het groter geheel. Er werd gesproken over de bijzondere mantels die iedereen draagt. Witte Maan kijkt nog eens even goed naar de anderen. Ridder met Ster draagt een goud met rode mantel van wat lijkt zwaar fluweel. De mantel van Goudvonk is geel/oranje met zilveren patronen, het lijkt op de roos. Spins mantel is zilver met lichtblauw. Vleugel draagt ook een mantel van zilver met geel. Maar dan met een ander patroon... op de achterkant zie je haar vleugels, en die zijn zilver. Die van Schild is zachtroze. Zij heeft overigens geen enkele moeite zich voort te bewegen. Witte Maan kijkt ook nog even naar zichzelf; haar mantel is blauw."

Soms is er sprake van een strijd tussen het licht en het donker. Waarbij wij als zielen van het licht moeten vechten tegen bijvoorbeeld donkere ruiters op paarde. Gelukkig worden wij allen goed beschermd, hebben wij allen ook goede beschermende krachten en mogelijkheden, en zal er indien nodig ook een gids in zielenland verschijnen, voor extra bescherming. In hoeverre deze strijden te maken hebben gehad met onze eigen persoonlijke angsten of met persoonlijk karma wat nog moest worden getransformeerd is moeilijk te zeggen. Hiernaast hadden ze inderdaad ook te maken met donkere energien die met name in het begin van onze reizen probeerden ons tegen te houden. Donkere energien of entiteiten die geheel of gedeeltelijk verdwijnen zullen of getransformeerd worden, nu onze aarde op weg naar 2012 het trillingsniveau verhoogd. Ik denk zelf dat het beide samen valt , en dat wij als groep nu dusdanig ver zijn gekomen dat persoonlijk karma of persoonlijke angsten niet meer tellen, maar dat we door het winnen van een strijd in zielenland serieus een gedeelte van het karma van de aarde kunnen opruimen.

Alhoewel een balans tussen donker en licht ten alle tijden zal blijven bestaan, en ook moet blijven bestaan is het zeker niet de bedoeling dat alle duisternis verdwijnt. Maar omdat we naar een iets hoger trillingsniveau gaan wordt neem ik aan het evenwicht, de lat net iets hoger neergelegd. De trillingsfrequentie verhoogd nu eenmaal tot in 2012, wat toch een verandering zal brengen op bewustzijnsniveau, maar ik neem aan ook op zielenniveau.
Tijdens onze zielenreizen is ons meegedeeld dat het doel van de reizen inderdaad is om het trillingsniveau op aarde te verhogen en om balans te houden in de wereld. Daarnaast hebben we tijdens onze reizen stukken verwerkt door middel van herinneringen uit vorige levens, hebben we lichtpoorten geleerd te maken, en zijn we energetisch gegroeid en sterker geworden. Hebben we veel over onszelf geleerd, en hebben we een sterke band onderling gekregen. Wie weet waar deze reizen ons verder nog heen gaan brengen. Tot nu toe zie ik het als een soort telepatisch vermogen maar wel op een heel bijzonder manier..met effecten die diepgaand zijn en waarschijnlijk groter dan wij ons nu kunnen voorstellen. Dit in tegenstelling tot het voor mij bekendere astrale reizen, wat alleen wordt gedaan, in een weer andere dimensie. Nee, deze zielenreizen zijn reizen die we als groep ervaren en waar we op elkaar reageren en de reiservaring samen opbouwen. Soms met een opdracht, soms spontaan. En we hebben allemaal onze eigen rol.

Voor iedereen die denkt dat dit zweverig is, te vaag om te begrijpen, of dat het ons rukt uit onze rele wereld van het dagdagelijkse heeft het tot nu toe mis. Ik voel me beter, sterker, en meer in balans dan ooit tevoren, door gemiddeld een half uur per dag in Zielenland te reizen. Voor iedereen die geraakt is door deze tekst, zou ik zeggen, volg je hart, volg je zieldoe er niks mee als je ziel dat ingeeft, maar doe er wellicht wel wat mee als dat is wat je ziel je ingeeft. Kijk wat het is wat er in je geraakt wordt (je hoeft hiervoor geen zielenreis te maken). Luister niet naar mij, naar deze tekst, naar ons, maar enkel naar jezelf. In waarheid en liefde tot het licht geschreven.

Voor vragen over zielenreizen kunnen jullie ons mailen op: zielenreiziger@hotmail.com


In haar koets van goud
Doorkruist zij diepe wateren
Met haar hart vol vuur
Zoekt zij naar het licht
Een heldere ster aan de hemel

Als een vogel vliegt zij
Door de wolken
Of door de heldere lucht
Over bergen
Naar de zee

Zilveren draden om ons heen
Zijn door haar gesponnen
Laten we een deken maken
Die ons beschermen zal tegen de duisternis
Van onze ziel

Een arm die beschermend voor ons hangt
Als een vleugel van een moederkloek
Om ons heen
En een spiegel
Maar dan van goud

Geen onderscheid tussen
Mens en dier
Want ieder is gelijk en heeft zijn waarde
Liefdevolle blik
Een arm om ons heen

Wij zijn nooit alleen
Om ons heen
Vogels in de lucht
Gedragen op de adem
Van de wind

Niet wetend waar naar toe
Ontdekken
Leren
Er voor iedereen zijn
Liefde is de grootste kracht


Copyright dit gedicht: Witte Maan

Copyright tekst en website: Artemis, 2010